Voor Werknemers

Voor elke kandidaat of werknemer hebben we een programma. Dus ook voor jou. Om je te begeleiden bij het vinden van een nieuw perspectief.
We kunnen je helpen op de volgende manieren:

Arbeidstoeleiding

We verhogen jouw fysieke en psychische weerbaarheid

Het is onze expertise om aan te sluiten bij gedragsuitingen van stoornissen en beperkingen van de klant jou als klant. Wij vertalen die op een adequate manier naar de werkomgeving en geven jou de juiste aandacht aan de klant om zich om jezelf te ontwikkelen.

Wij zoeken geschikte werkervaringsplekken om hen te ontwikkelen: wij coachen hen jou op persoonlijke effectiviteit en werknemersvaardigheden door klanten je zodanig te activeren dat hun je fysieke en psychische weerbaarheid wordt verhoogd en verbeterd.

Training

Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen geven onze trainers verschillende modules. Modules die wij inzetten zijn:

 • Sollicitatievaardigheden
 • Profilering
 • Gedrag op de werkplek
 • Werknemersvaardigheden
 • Empowerment
 • Agressieregulatie
 • Assertiviteit en weerbaarheid


De training is erop gericht dat de klant leert omgaan met belemmeringen. Deelnemers leren werknemersvaardigheden en nieuw gedrag. Met behulp van een jobcoach vertalen zij deze vaardigheden naar hun werkplek om beter te functioneren om duurzaam werk te behouden.

Re-integratie

Wanneer je ziek bent geworden of beperkingen ervaart om te werken helpt VLOWW Coaching je verder. Door samen een re-integratietraject met elkaar op te starten ontdekken we mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Wij trainen en coachen je om de juiste werkplek op de arbeidsmarkt te creëren. Dit doen wij door een goed plan op te stellen door op de juiste manier bij jou aan te sluiten. Samen zoeken met jou in ons netwerk naar een passende functie. Daarin zijn we deskundig.

Wij bieden trajecten voor re-integratie voor:

 • mensen die een WIA-WGA of Wajong uitkering ontvangen
 • in opdracht van UWV voor trajecten Werkfit maken en Naar Werk
 • Modulaire trajecten
 •  in opdracht van eigen risicodragers en verzekeraars
 •  in opdracht van Gemeenten

Jobcoaching

Jobcoaching zijn alle activiteiten die nodig zijn zodat jij je werk zelfstandig kan doen en in je kracht komt te staan. Zo steunt de jobcoach jou bij je ontwikkeling als werknemer, stemt hij verwachtingen af en bewaakt hij samen met jou werkafspraken.

Vaardigheden en contact met collega’s of leidinggevenden zijn belangrijk om goed samen te werken. Onze jobcoaches werken wanneer het nodig is met je mee, leren je vaardigheden aan en sparren met je over situaties wanneer je problemen ervaart.

De jobcoach kijkt samen met jou en je werkgever welke aanpassingen of voorzieningen daarvoor nodig zijn. Met je werkgever overlegt de jobcoach ook of die rekening kan houden met de manier waarop je leert en hoe hij met jou om gaat. En wij geven hem het inzicht hoe hij dat het beste kan doen.

Meer weten?

Heb je vragen over de dienstverlening van Vloww, wil je iemand aanmelden of heb je behoefte aan afstemming? Laat het ons weten! (Wij hebben een wachtlijst van 2 weken)