Jaarverslag 2023 (incl. Privacy en Klachtenoverzicht)

Vloww heeft een effectieve en laagdrempelige regeling vastgelegd voor de afhandeling van klachten van kandidaten ten aanzien van gedragingen van de opdrachtnemer of haar medewerkers jegens hem of haar. Het klachtenreglement sluit aan bij de geldende wet- en regelgeving.

Zie hieronder het jaarverslag klachten 2023.

 

Klachten-Jaarverslag 23