Soms loop je vast en heb je even hulp nodig

Vloww helpt jou aan een nieuw perspectief – nieuwe kansen op een mooie toekomst door samen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing.
Wij zijn experts in het plaatsen van bemiddelbare werkzoekenden van 18 tot 65 jaar.
Onze coaches hebben ervaring in de meest uitdagende doelgroepen en hebben zich gespecialiseerd op het gebied van psychische en andere problemen. Wat de oorzaak ook is – wanneer je langdurig uit het arbeidsproces bent, heeft dat op korte en lange termijn negatieve gevolgen.

De complexiteit die gepaard kan gaan met het zoeken naar een baan kan erg uiteenlopend zijn.
Er kan sprake zijn van (een combinatie van):

 • gedragsstoornissen
 • gezinsproblematiek
 • faalangst
 • autisme spectrum
 • ADHD / ADD

Vloww helpt jou met oplossingsgerichte hulpverlening. Ons uitgangspunt is het (samen)werken vanuit jouw mogelijkheden, met als doel dat jij op termijn zo zelfstandig mogelijk gaat functioneren.

Wij vinden het belangrijk dat onze kandidaten zich gehoord en begrepen voelen. Onze coaches zijn professionals waarop je kunt vertrouwen. Zij zorgen voor persoonlijke ondersteuning op maat, en deskundige begeleiding naar zelfredzaamheid. Kleinschaligheid en betrokkenheid is onze kracht.

Vloww werkt volgens een bewezen methode aan de drie pijlers die samen het fundament zijn voor een evenwichtig leven – wonen, werken en vrije tijd. Een goede, of zo goed mogelijke, balans tussen deze drie aspecten zorgt voor een prettig leven, waarin je jezelf kunt ontplooien en kunt groeien.

Voor de meest uitdagende doelgroepen
De coaches van Vloww hebben ervaring in de meest uitdagende doelgroepen waarbij de expertise in het bijzonder ligt op zeer complexe vraagstukken. Onze primaire focus ligt op niveau 2 tot en met 5 van de participatieladder

De coaches van Vloww hebben ervaring in de meest uitdagende doelgroepen waarbij de expertise in het bijzonder ligt op zeer complexe vraagstukken. 

Onze primaire focus ligt op niveau 2 tot en met 5 van de participatieladder

 

Wonen

Een fijne plek om te wonen is de basis van alles. Werk komt pas in beeld als thuis een plek is waar je tot rust kunt komen. Vloww helpt je om toe te werken naar een meer stabiele woonsituatie, voordat er wordt gezocht naar een passende werkplek. Wij hebben expertise in situaties waar problemen en uitdagingen zijn op meerdere gebieden. Onze coaches bieden praktische ondersteuning en specialistische ambulante hulpverlening.

(Specialistische) ambulante begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en/of (ernstige) psychiatrische en psychosociale problemen. Zij wonen zelfstandig en hebben veelal direct hulp nodig om weer zelfstandig te kunnen functioneren of dienen toe geleid te worden naar gepaste zorg. De begeleiding is gericht op stabiliseren van de situatie en zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. De begeleiding zal gericht zijn op alle levensgebieden die aandacht nodig hebben. De (specialistisch) ambulant begeleider hanteert een integrale werkwijze waarbij er sprake is van intensieve samenwerking met andere hulpverleners daar waar mogelijk en waar nodig.

Werken

Vloww is betrokken bij lokale ondernemers en heeft een groot en divers netwerk. Dat maakt onze jobcoaches de ideale partij voor het vinden en houden van werk; jobfinding en jobcoaching. Andersom kunnen organisaties altijd bij ons terecht voor advies over kandidaten, wettelijke regelingen en subsidies.

Elke kandidaat is verschillend – dat maakt hen uniek. Juist die persoonlijke, unieke kwaliteiten worden benadrukt. Zo gaan we samen op zoek naar een passende baan. Het ‘denken vanuit mogelijkheden’ is ons uitgangspunt.

Jobcoaching
Als je nieuw werk krijgt, kun je hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt jou op de werkvloer. Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk in een reguliere functie. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk het werk zelfstandig kunt uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

De jobcoach kan:

 • aanwezig zijn bij voorbesprekingen,
 • helpen bij het inwerken,
 • jou begeleiden op de werkvloer,
 • een persoonlijke handleiding voor jou maken,
 • ondersteunen in het vinden van een baan,
 • de werkgever ontzorgen.

Vrije tijd

Een fijne woonplek en een leuke baan, wat valt er nog meer te wensen? Wat dacht je van een prettige vrijetijdsbesteding? Wat je doet in je vrije tijd kan nogal van invloed zijn op je leven – positief en negatief. Het kan een groot verschil maken, en samen met wonen en werken, kan het je helpen in balans te komen of te blijven.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • een gezonde levensstijl en ontspanning,
 • het uitbreiden van je sociale netwerk,
 • het voorkomen van vereenzaming,
 • (weer) meedoen in de samenleving.


Soms zijn er zo veel problemen op verschillende gebieden, dat eerst wordt gewerkt aan ‘integratie en participatie’ – weer meedoen in de maatschappij en je weer betrokken voelen. Ook dan werken we samen, vanuit jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Meer weten?

Heb je vragen over de dienstverlening van Vloww, wil je iemand aanmelden of heb je behoefte aan afstemming? Laat het ons weten! (Wij hebben een wachtlijst van 2 weken)