• VLOWW    vaardigheden | leren | ondernemen | welzijn | werk

 • Begeleiding van jongvolwassenen met:

  •   moeilijk verstaanbaar gedrag;
  •   gedragsstoornissen;
  •   een licht verstandelijke beperking;
  •   autisme.

  Tevens begeleiding van:

  •   multi probleemjongeren/-gezinnen;
  •   mensen uit de WWB.

  Begeleiding van jongvolwassenen met:
 • Begeleiding van jongvolwassenen met:

  •   moeilijk verstaanbaar gedrag;
  •   gedragsstoornissen;
  •   een licht verstandelijke beperking;
  •   autisme.

  Tevens begeleiding van:

  •   multi probleemjongeren/-gezinnen;
  •   mensen uit de WWB.

  Begeleiding van jongvolwassenen met:

Welkom bij

Primaire focus niveau 2 t/m 5
van de participatieladder:

6Betaald werk

5Betaald werk met ondersteuning

4Onbetaald werk

3Deelname georganiseerde activiteiten

2Sociale contacten buitenshuis

1Geïsoleerd

Coaching

Daar waar de afstand tot de arbeidsmarkt en onze samenleving écht groot is.


VLOWW helpt mensen met zeer complexe problematiek hoger te komen op de participatieladder. Net als bij een klimwand kan hoogte angstig maken. Onze jobcoaches/ambulant begeleiders zorgen voor de ondersteuning, veiligheid en zekerheid die daarbij nodig is - iemand om op te vertrouwen. Kandidaten kunnen rekenen op deskundige begeleiding richting zelfredzaamheid. Wij vinden het ook belangrijk dat onze kandidaten zich gehoord en begrepen voelen. Daarbij is kleinschaligheid onze kracht. Met grote betrokkenheid en op pragmatische werkwijze, bieden wij deskundige begeleiding op de volgende gebieden:

Wonen


Een fijne woonplek is de basis van alles. Werk komt pas in beeld als thuis alles op orde is. Om die reden helpt VLOWW mensen eerst bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, voordat er wordt gezocht naar een passende werkplek. VLOWW stapt in het systeem van de kandidaat en biedt praktische ondersteuning en ambulante hulpverlening. Wij hebben expertise in complexe problemen.

Meer weten?


Hebt u vragen over de dienstverlening van VLOWW, wilt u iemand aanmelden of hebt u behoefte aan afstemming? Laat het ons weten!

Maak kennis met onze ervaren
ambulante begeleiders, life- en jobcoaches.