• VLOWW    vaardigheden | leren | ondernemen | welzijn | werk

Wat doen onze jobcoaches en ambulant begeleiders?

Het doel van de jobcoach verschilt sterk van het doel van de ambulante begeleider. Toch is het begin van elk traject hetzelfde, zij het dat elk traject natuurlijk volledig op maat is. Een traject loopt als volgt:

  • Kennismaking met de kandidaat waarin de richting van het traject bepaald wordt, gedurende het traject zal er gewerkt worden middels een doelenplan. Dit plan kan afhankelijk van het verloop bijgesteld worden.
  • Begeleiden van de kandidaat bij het ontwikkelen van competenties gericht op maatschappelijke participatie.
  • Inzet waar nodig van het functiegerelateerde netwerk, zowel het sociale als het professionele netwerk.
  • Werkwijze volgens de geldende normen, eigentijdse methodieken en actuele regelgeving binnen de eigen organisatie en die van de opdrachtgever.