• VLOWW    vaardigheden | leren | ondernemen | welzijn | werk

Mark Klein Gunnewiek

Jobcoach / Ambulant begeleider / Life coach

Over Mark


Mens en proces staan centraal in mijn benadering. Opererend vanuit de overtuiging en ervaring dat transparantie en duidelijkheid het beste in mensen naar boven brengt.
Expertise: 25 jaar ervaring met hulpverlening/dienstverlening met verschillende doelgroepen.

Kernwoorden:
Enthousiast, Oprecht, Direkt, Constructief, Overtuigend, Humor, Reorganiseren, Opbouwen, Motiveren, Onderhandelen en bovenal "de klus" klaren!

Mark Klein Gunnewiek

Jobcoach / Ambulant begeleider / Life coach


: 06 ‐ 1281 9715

: kleingunnewiek@vloww.nl