• VLOWW    vaardigheden | leren | ondernemen | welzijn | werk

  • Expertise

    Gespecialiseerd in de meest uitdagende doelgroepen.

     Expertise

Expertise van VLOWW


VLOWW staat voor Vaardigheden Leren, Ondernemen, Welzijn en Werk. Het is onze missie een maatschappelijk gewaardeerde plek in de samenleving te (her)vinden voor elke kandidaat. We zijn flexibel inzetbaar en kunnen snel schakelen. Kleinschaligheid maakt onze betrokkenheid bij elke kandidaat blijvend. Het daadwerkelijk verbeteren van het welzijn is de eerste stap op weg naar een kleinere afstand tot de samenleving. Hiertoe bieden onze jobcoaches/ambulant begeleiders praktische ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Zoekt u een betrokken ambulante begeleider, jobcoach of life coach?

Neem dan contact met ons op.

Samen op zoek naar passend werk


Plezierig wonen en gelukkig leven is essentieel voor het succes van een match. Vanuit deze basis worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen bij het vinden van passend werk. Uitgaande van het aanwezige talent van de kandidaat, gaan we samen op zoek naar de ideale match voor een langdurig dienstverband. Het leren van (ambachtelijke) vaardigheden en gezamenlijk ondernemerschap staan daarbij centraal. Bij voorkeur wordt er binnen het netwerk van de kandidaat naar mogelijkheden gezocht want, dan is de kans op duurzaam succes het grootst. Uiteraard gebruiken we ook ons eigen netwerk binnen het reguliere bedrijfsleven.

Voor de meest uitdagende doelgroepen


De jobcoaches en ambulant begeleiders van VLOWW hebben veel ervaring in de meest uitdagende doelgroepen, waarbij de expertise in het bijzonder ligt op zeer complexe vraagstukken. Onze focus ligt op niveau 2 tot en met 5 van de participatieladder:

6Betaald werk

5Betaald werk met ondersteuning

4Onbetaald werk

3Deelname georganiseerde activiteiten

2Sociale contacten buitenshuis

1Geïsoleerd

Netwerk

VLOWW heeft een uitgebreid netwerk van werkgevers, zorg- en welzijnsinstellingen waardoor we in staat zijn om een zorg-werkcombinatie te organiseren.

Onze partners:


Logo's hier plaatsen

Wilt u weten of VLOWW iets voor u kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of advies.